Ohtlike jäätmete kogumisring

10. ja 17. mail 2015.a. on võimalik ära anda ohtlikke jäätmeid:

Read more...
 
Lihula Alaküla tee 15a detailplaneeringu algatamine

Lihula Vallavalitsus algatas 21.04.2015.a. korraldusega nr 150 Lihula linnas Alaküla tee 15a kinnistu (katastritunnus 41201:001:0046, planeeritava ala suurus 0,3 ha) detailplaneeringu.

Read more...
 
Otsetoetuste, MAK 2007-2013 II telje ning MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste tasuta infopäevad

MTÜ Läänemaa Nõuandekeskus korraldab infopäevad:

• 30. aprillil 2015 kell 10:00-15.30 Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ehitajate tee 3, Uuemõisa alevik, Läänemaa

• 4. mail 2015 kell 10:00-15.30 Lihula Kultuurikeskus, Tallinna mnt 1a, Lihula linn, Läänemaa

• 7. mail 2015 kell 10:00-15.30 Kõmsi Rahvamaja, Hanila vald, Läänemaa

Read more...
 
Suguvõsauurimise infotund

Teisipäeval, 5. mail kell 12.00-14.00 toimub Kirbla raamatukogus suguvõsauurimise infotund.

Read more...
 
Avaliku väljapaneku teadaanne

Harju, Järva, Lääne, Rapla ja Saare maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamise määruse eelnõu kohaselt arvatakse kaitse alt välja kaks Lihula vallas asuvat üksikobjekti, mis on minetanud oma looduskaitseväärtuse. Kaitse alt arvatakse välja Kägi pirnipuud (J. kägi poolt aretatud pirnipuud, 45 tk) ja hariliku pöögi punalehine vorm (3) (Matsalu pöögid).

Määruse eelnõu avalik väljapanek toimub 13.04.2015 kuni 04.05.2015. a Keskkonnaameti erinevates kontorites. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/kaitse-eeskirjade-avalik-valjapanek/

Paberkandjal on antud eelnõuga võimalik tutvuda Lihula vallamajas (Jaama 1, Lihula), keskkonna-ja maaspetsialisti kabinetis.

 
Lihula heakorrakonkurss tuleb taas!

Ka sel aastal toimub heakorrakonkurss, millest võivad osa võtta kõik Lihula vallas kinnistut omavad füüsilised ja juriidilised isikud.

 

Read more...
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2