Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024

19.10.17

Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 on kkinnitatud Lihula Vallavolikogu 29. septembri 2017.a määrusega nr 14.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava

31.08.15

Lääne-Eesti veemajanduskava on aluseks Lääne-Eesti jõgede valgalade alusel valgalapõhise veemajanduse korraldamiseks. Veemajanduskava ning selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada üld-ja detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE