Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava

31.08.15

Lääne-Eesti veemajanduskava on aluseks Lääne-Eesti jõgede valgalade alusel valgalapõhise veemajanduse korraldamiseks. Veemajanduskava ning selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada üld-ja detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE