Dokumendiregister

16.10.15

Lihula valla avalik e-dokumendiregister sisaldab Lihula Vallavolikogu ja -valitsuse õigusakte ning kirjavahetuse registrit alates 2002 aastast. 2010. aasta septembrist on e-dokumendiregistrisse kantud lisaks kirjade registrile ka kirjad. Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta küsimuste korral tuleb esitada Lihula Vallavalitsusele teabenõue

Lihula Vallavalitsus võtab vastu digitaalselt allkirjastatud dokumente. Dokumente saab esitada e-posti aadressil vallavalitsus@lihula.ee või läbi Dokumendivahetuskeskuse (DVK).

Lihula Vallavalitsus kasutab dokumendihaldussüsteemi WebDesktop.

Dokumendi otsimiseks vajutada otsitavale dokumendiliigile,  mille järel avaneb otsinguvorm otsingu parameetrite sisestamiseks. Peale parameetrite sisestamist vajuda klahvi <Otsi>. Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile <Otsi> vajutades, avaneb nimekiri valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool). Klahvile <Otsi> vajutades näidatakse konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekirja valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega. Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid  Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaservas paremal asuvasse otsinguvälja otsitava märksõna.

 

Privaatsuspoliitika

Asjaajamiskorra ühtsete aluste § 3 lg 4 sätestab, et asutus avaldab oma veebilehel  teabe dokumentides sisalduvate isikuandmete töötlemise kohta - milliseid isikuandmeid kogutakse ja millisel eesmärgil neid töödeldakse.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE