Eelarve ja majandusaasta aruanne

6.09.17

Eelarvestrateegia

Vallavolikogu poolt nelja-aastaseks perioodiks kehtestatav ning igal aastal uuendatav Lihula valla eelarvestrateegia on koos arengukavaga aluseks valla iga-aastase eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Eelarve ja majandusaasta aruanne

Eelarve on põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan, mis on aluseks valla tegevuste finantseerimiseks. Eelarve kinnitatakse volikogu poolt üheks aastaks. Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvetega.

Eelarveaasta lõppedes koostab vallavalitsus majandusaasta aruande, mille põhiaruannete hulgas on eelarve täitmise aruanne. Majandusaasta aruande kinnitab volikogu.

2017

2016

2015

2014

2013

2012