Elukoha registreerimine

16.10.15
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab isik hoolitsema enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks. Elukohateade tuleb esitada ka elama asumisel välisriiki või välisriigist Eestisse elama asumisel.
 
 
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus. Registreerides oma õige elukoha aadressi
  • on sul võimalik saada Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse pakutavaid teenuseid, toetusi ja soodustusi;
  • laekub sinu poolt makstav tulumaks su kodulinna või -valda. See võimaldab omavalitsusel tagada paremad koolid, lasteaiad, transpordi, teede korrashoiu, valgustuse, parkimiskohad jne;
  • sul on valimistel võimalik hääletada oma valimisringkonna kandidaatide poolt.
 
 
Elukohateate saad esitada
  • riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistriteenust kasutades;
  • digitaalallkirjastatult e-kirjaga aadressile vallavalitsus@lihula.ee (elukohateate vorm);
  • vallavalitsusse kohale tulles;
  • posti teel, lisades koopia isikut tõendavast dokumendist.

Kui sa ei ole registreeritava elukoha omanik, tuleb elukohateate esitamisel tõendada ruumi kasutamise õigust (lisada elukohateate juurde ruumi kasutamisõigust tõendav dokument või omaniku nõusolek).

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

 
 

Elukoha registreerimisega tegelevad ametnikud

Vallasekretäri abi Katrin Lehtpuu, telefon 4724630. Vallasekretär Cariina Pähk, telefon 4724632.

Vastuvõtuajad

Esmaspäevast reedeni kell 09:00 - 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00).

 
 

Vajalike dokumentide loetelu ja vormid elukohateate esitamiseks Riigi Teatajas.

Toimetaja: KATRIN LEHTPUU