Uudised ja teated

« Tagasi

RMK annab valikpakkumise korras kasutamiseks poollooduslikke kooslusi

Riigimetsa Majandamise Keskus annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks Hiiumaal, Läänemaal, Pärnumaal, Raplamaal RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju.

Kasutamiseks antavate maatükkide, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja Keskkonnaameti poolt kehtestatud täpsete eritingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Läänemaa metskonnast e-posti aadressil: tanel.ehrpais@rmk.ee.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus 23.märtsiks 2017 a kella 12-ks RMK Pärnumaa metskonna aadressil Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 23.märtsi 2017 kell 12.00"

http://www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/riigivara-1