Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2017 taotlusvoor avatud

Lääne Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmiseid hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste taristu valdkondi:

  • veesüsteemid,
  • kanalisatsioonisüsteemid,
  • juurdepääsuteed,
  • autonoomsete elektrisüsteemid.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele
nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on 01. jaanuarist 2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 01. jaanuarist 2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta kuni 6500 eurot, taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33% projekti kuludest.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav.

Lihula Vallavolikogu 05.05.2017.a. otsusega määrati 2017.a. hajaasustuse programmi valdkondade prioriteetsus, prioriteetsem valdkond eespool, järgnevalt:

1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused:

* Taotlusvormid ja lisamaterjalid (EAS)

* Hajaasustuse programm (Lääne Maavalitsus)

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlusi saab esitada Lihula Vallavalitsusele alates 17.04.2017.a postiga aadressil Jaama 1 Lihula 90302, või digiallkirjastatult e-posti aadressil vallavalitsus@lihula.ee. Avalduste esitamise viimane tähtpäev on 19.06.2017.a.

 

Lisainfo:

Lääne Maavalitsus. Ülle Jaansalu, arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist. Telefon 4725617; mobiil 53432237, e-post ylle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Lihula Vallavalitsus. Margus Källe, abivallavanem. Telefon 4724637, e-post: margus.kalle@lihula.ee