Uudised ja teated

PRIA avab EMKF toetusmeetme 1.15 "Püügivahendi parendamise toetus"

PRIA avab EMKF meetme 1.15 "püügivahendi parendamise toetus". Meede pakub võimalust rannakaluritel parendada oma püügivahendeid.

Toetust antakse rannapüügil kasutatavate hülgekindlate ja selektiivsete mõrdade ehitamiseks
ja hülgepeletite kasutuselevõtmiseks mõrraga ja kastmõrraga püügil. Toetust antakse kuni 80% abikõlblikust maksumusest. PRIA avab meetme 11.09.17 ning meede on avatud kuni 30.11.17 või vahendite ammendumiseni.

Taotlustingimused:
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/puugivahendi_parendamise_to etus_emkf_meede_1_1_5_2017/