Uudised ja teated

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 3. septembril

Lihula vallas toimub ohtlike jäätmete kogumisring pühapäeval, 3. septembril. 
Palume ohtlikud jäätmed ära anda otse ohtlike jäätmete kogumisautole vastavalt kogumiskoha ajakavale. Ohtlikke jäätmeid varem kohale tuua ei ole lubatud ja neid ära ei viida.

Kogumisringi marsruut ja ajakava:

 • Kirblas kortermajade juures (Luha põik) – 10.20-10.35
 • Vanamõisa mõisa juures (Seira küla keskus, Mõisatalli) – 10.45-11.00
 • Pagasi küla lautade juures (Pagasi Rantso) – 11.15-11.25
 • Tuudi kortermajade juures (Lehise 1 kõrval) – 11.40-11.55
 • Järise küla külakeskuses (Jaagu kinnistu) – 12.00-12.15
 • Matsalu mõisa juures – 12.30-12.45
 • Saastna mõisa juures – 13.00-13.15

 

Kogumisringidel võetakse vastu:

 • Õlijäätmed (vedelad)
 • õlifiltrid
 • ohtlike ainetega reostunud materjalid
 • päevavalguslambid
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed
 • ravimid
 • värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed
 • ohtlike ainete jääke sisaldav pakend
 • pliiakud
 • muud akud ning patareid ja väikeakud
 • kemikaalid
 • taimekaitsevahendid

 

Kogumisringidel EI VÕETA vastu:

 • elektroonikat (eraldi kogumisring)
 • autorehve
 • ehitusjäätmed
 • mööbel
 • klaas
 • pinnas
 • kivid
 • olmejäätmed
 • haljastusjäätmed

 

Ohtlike jäätmete ringi kontaktisik Lihula vallas: Rein Kruusmaa 472 4639

Kogumisringid teostab AS Eesti Keskkonnateenused: Priit Rebane 504 5894

Kogumisringid korraldab Läänemaa Omavalitsuste Liit: Hele Leek-Ambur 514 9143