Uudised ja teated

Teade OSAÜHING KIRBLA Jaanimäe suurfarmi kompleksloa nr KKL/319084 muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et OSAÜHING KIRBLA, reg nr 10435220, käitise asukohaga Kirbla küla, Lihula vald, Läänemaa on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 kompleksloa nr KKL/319084 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna ettevõte soovib oma tegevust antud alal laiendada ning suurendada loomakohtade arvu.  Peale laiendusi hakkab Jaanimäe suurfarmis olema 768 lüpsilehma, 200 noorlooma ja 300 vasika kohta. Lisaks soovib ettevõte viia kompleksloa kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega. 

Kompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 484 1178 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Lääne Elu, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Lihula valla veebilehel. OSAÜHING KIRBLA taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.