Uudised ja teated

« Tagasi

Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsusega (VTK) on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Penijõe kontoris Penijõel, Lihula ja Koonga vallavalitsuse ning Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ajavahemikul 10.10.2017 kuni 25.10.2017.

Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited kaitseala kaitse-eeskirja muutmise VTK kohta esitada kirjalikult Keskkonnaameti Penijõe kontori aadressil Penijõe, 90305 Lihula vald, Läänemaa või Marja-Liisa.Meriste@keskkonnaamet.ee hiljemalt 25.10.2017.

Kavandatavaid kaitsekorra muudatusi tutvustav arutelu toimub 26.10.2017 kell 15.00 Penijõe mõisa saalis.

Lihula maastikukaitseala kaitsekorra uuendamise VTK-ga saate tutvuda SIIT