Hajaasustuse programm 2017

21.08.17

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmiseid hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste taristu valdkondi:

  • veesüsteemid,
  • kanalisatsioonisüsteemid,
  • juurdepääsuteed,
  • autonoomsete elektrisüsteemid.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele
nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on 01. jaanuarist 2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 01. jaanuarist 2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta kuni 6500 eurot, taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33% projekti kuludest.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav.

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused:

* Taotlusvormid ja lisamaterjalid (EAS)

* Hajaasustuse programm (Lääne Maavalitsus)

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlusi saab esitada Lihula Vallavalitsusele alates 17.04.2017.a postiga aadressil Jaama 1 Lihula 90302, või digiallkirjastatult e-posti aadressil vallavalitsus@lihula.ee. Avalduste esitamise  tähtaeg 19.06.2017.a.

Lihula Vallavolikogu 05.05.2017.a. otsusega määrati 2017.a. hajaasustuse programmi valdkondade prioriteetsus, prioriteetsem valdkond eespool, järgnevalt:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Taotlusi hindab Lihula Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus:

1. Margus Källe, abivallavanem;
2. Harry Kadakas, Lihula Vallavolikogu maaelu- ja korrakomisjoni esimees;
3. Silva Nilb, sotsiaaltoetuste spetsialist;
4. Rein Kruusmaa, majandusjuht;
5. Vjatšeslav Fomtšenkov, ehitusinspektor

Lisainfo:

Lääne Maavalitsus. Ülle Jaansalu, arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist. Telefon 4725617; mobiil 53432237, e-post ylle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Lihula Vallavalitsus. Margus Källe, abivallavanem. Telefon 4724637, e-post: margus.kalle@lihula.ee

* Hajaasustuse programm 2017 taotluste rahuldamine

Hajaasustuse programm 2016

5.09.16

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maal. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2016, millele nad toetust taotlevad. Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest. Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi saab esitada kirjalikult Lihula vallavalitsusele (aadress: Jaama 1 Lihula 90302 Läänemaa, e-post: vallavalitsus@lihula.ee) 11.aprill 2016 -  13. juuni 2016.a.

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused:

* Taotlusvormid ja lisamaterjalid (EAS)

* Hajaasustuse programm (Lääne Maavalitsus)

Lihula Vallavolikogu 31.03.2016.a. otsusega määrati 2016.a. hajaasustuse programmi valdkondade prioriteetsus, prioriteetsem valdkond eespool, järgnevalt:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Taotlusi hindab Lihula Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus:

1. Margus Källe, arendusnõunik;
2. Harry Kadakas, Lihula Vallavolikogu maaelu- ja korrakomisjoni esimees;
3. Silva Nilb, sotsiaaltoetuste spetsialist;
4. Rein Kruusmaa, majandusnõunik;
5. Vjatšeslav Fomtšenkov, ehitusjärelvalve inspektor.

* Hajaasustuse programmi 2016 taotluste rahuldamine

Hajaasustuse programm 2015

2.05.16

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maal. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2015, millele nad toetust taotlevad. Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest. Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi sai esitada kirjalikult Lihula vallavalitsusele (aadress: Jaama 1 Lihula 90302 Läänemaa, e-post: vallavalitsus@lihula.ee) 16.03.2015 -  18.05.2015.a.

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused:

* Taotlusvormid ja lisamaterjalid (EAS)

* Hajaasustuse programm (Lääne Maavalitsus)

Lihula Vallavolikogu 26.03.2015.a. otsusega nr 10 määrati 2015.a. hajaasustuse programmi valdkondade prioriteetsus, prioriteetsem valdkond eespool, järgnevalt:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Taotlusi hindas Lihula Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus:

1. Margus Källe, arendusnõunik;
2. Helen Mihkelson, keskkonna- ja maaspetsialist;
3. Vjatšeslav Fomtšenkov, ehitusjärelvalve inspektor;
4. Rein Kruusmaa, majandusnõunik
5. Harry Kadakas, Lihula Vallavolikogu maaelu- ja korrakomisjoni esimees

* Hajaasustuse programmi 2015 taotluste rahuldamine

Hajaasustuse programm 2014

21.03.16

Hajaasustuse programmi 2014 eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning aidata sellega kaasa asustuse püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

* Hajaasustuse programmi 2014 taotluste rahuldamine

Toetust said taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad, ja kelle leibkonda kuulub vähemalt üks laps või kuni 35aastane puudega pereliige. Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi sai esitada Lihula vallavalitsusele (Jaama 1 Lihula 90302) alates 15.04.2014.a ja esitamise viimane tähtpäev oli 16.06.2014.a.


Taotlusi hindas Lihula Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus:
Varje Ojala-Toos, vallavanem
Helen Mihkelson, keskkonna- ja maaspetsialist
Vjatšeslav Fomtšenkov, ehitusjärelvalve inspektor
Peeter Sepp, majandusspetsialist
Margus Källe, arendusnõunik

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused:

* Taotlusvormid ja lisamaterjalid (EAS):

* Hajaasustuse programm (Lääne Maavalitsus)