Hajaasustuse veeprogramm 2008-2011

16.10.15

Hajaasustuse veeprogrammist sai taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude, kaevumajade ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega. Toetust võisid taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetatava projekti kuludest katsid riik ja kohalik omavalitsus kokku 2/3 ning taotleja 1/3.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud regionaalministri 28.01.2011 käskkirjas nr 1-4/18 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument". Programmdokument ja muu täiendav info on kättesaadav EAS-i veebilehel.

2011.a. toetatud projektide nimekiri

2010.a. toetatud projektide nimekiri

2008-2009.a. toetatud projektide nimekiri

Lihula Vallavalitsuse hajaasustuse veeprogrammi komisjoni protokollid

Toimetaja: MARGUS KÄLLE