Hanketeade. Kütuse ost - kuiv rohtne biomass

19.05.17

OÜ Lihula Soojus teatab soovist osta 2017/2018.a. kütteperioodiks kuni 1300 tonni kuiva rohtset biomassi, milleks võib olla kas hein või põhk (edaspidi nimetatud „kütus"), Lihula Aia tn 16 katlamaja kütteks.

Kütus peab vastama järgnevatele nõuetele:

1. kuiv, niiskusaste kuni 15%;

2. pakitud suurteks pakkideks või rullideks, millised peavad mahtuma läbi 130 cm laiusest ja 160 cm kõrgusest avast, vähemalt 600 tonni kütust peab olema suurtes neljakandilises pakkides (Lihula katlamaja tehnoloogiale vastav kütus, soovituslik mõõt 200 cm x 125cm x 75cm), ülejäänud kütus võib olla rullides (Lihula katlamaja tehnoloogiale osaliselt vastav kütus, soovituslik mõõt 125cm x 155 cm); võrdse kütuse hinna korral on eelistatud Lihula katlamaja tehnoloogiale vastavad pakid.

3. eelnevalt hekseldatud, purustatud materjali kõrrepikkus kuni 10 cm;

4. kokkupressitud, tõstetav ja teisaldatav katlamaja laos oleva haaratsiga;

5. ei tohi olla tervikuna või osaliselt jäätunud või paakunud, ei tohi sisaldada oksi, oksatükke, kive, kruusa, metalli, lund, liiva, õli, olme- ja muud prahti.

Pakutava kütuse miinimumkogus peab olema vähemalt 100 tonni kütteperioodi jooksul.

Pakkumise tegemisel arvestada, et Lihula Aia 16 katlamaja kütuselattu korraga võimalik ladustada 150-200 tonni kütust. Pakkide ligikaudne tarneaeg 20.detsember – 28. veebruar, rullide ligikaudne tarneaeg kütteperioodi algus (01.oktoober) - 30. november ja/või 20. märts - kütteperioodi lõpp (01.mai).

Pakkumuses esitada kinnitus, et pakkujal on võimalik kütust hoiustada nõuetekohasena kütteperioodi lõpuni (01. maini) ning transportida seda Lihula Aia 16 katlamajja.

Kütuse hind esitada kujul „ .... eurot tonn". Hind peab sisaldama transpordikulu Lihula Aia 16 katlamaja kütuselattu ning transpordivahendilt mahalaadimise- ja virnastamise kulu. Pakkumises ära märkida kütteperioodi jooksul tarnitava kütuse kogus tonnides, kas tegemist on pakkide ja/või rullidega, paki ja/või rulli mõõtmed.

OÜ Lihula Soojus jätab endale õiguse pakkumus või pakkumused tagasi lükata kui majanduslikult on soodsam kasutada Lihula katlamaja kütusena alternatiivkütuseid.

Pakkumine esitada suletud ümbrikus kirjalikult hiljemalt reedel 19. mail 2017.a. kell 15:00 aadressil Lihula Vallavalitsus (OÜ Lihula Soojus biokütuse hange) Jaama 1 Lihula 90302 Läänemaa.

Lisainfo: Tõnu Teesaar, tööpäeviti telefonil 5159372, e-post: lihulasoojus@hotmail.com

Hanketeade riigihangete registris, viitenumber 186648

Hanketeade. Lihula linna soojatorustiku osade projekteerimine

30.01.17

OÜ Lihula Soojus kutsub esitama pakkumusi hankelepingu sõlmimiseks hankele nimetusega „Lihula linna soojatorustiku osade projekteerimine".  Hange viiakse läbi riigihangete registri e-keskkonnas. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.01.2017.a.

Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registri e-keskkonnas  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/181155

Hange on seotud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse 6.2.2. „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine" vahenditest (menetlusasutus SA Keskkonnainvesteeringuute Keskus) rahastatava projekti "Lihula linna soojatorustiku rekonstrueerimine" elluviimisega.