Hanketeade. Lihula linna soojatorustiku osade projekteerimine

30.01.17

OÜ Lihula Soojus kutsub esitama pakkumusi hankelepingu sõlmimiseks hankele nimetusega „Lihula linna soojatorustiku osade projekteerimine".  Hange viiakse läbi riigihangete registri e-keskkonnas. Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.01.2017.a.

Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registri e-keskkonnas  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/181155

Hange on seotud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse 6.2.2. „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine" vahenditest (menetlusasutus SA Keskkonnainvesteeringuute Keskus) rahastatava projekti "Lihula linna soojatorustiku rekonstrueerimine" elluviimisega.