Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017 toimuvad 15. oktoobril 2017.

6.09.17

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingust tulenevalt valivad ühinevate omavalitsusüksuste hääleõiguslikud elanikud 15. oktoobril 2017 uue 21-liikmelise Lääneranna Vallavolikogu. Ühinemisel moodustuva Lääneranna valla territooriumile on moodustatud üks valimisringkond, mille piirid kattuvad ühinevate Hanila valla, Lihula valla, Koonga valla ja Varbla valla haldusterritooriumi piiridega (volikogu otsus 18, 08.06.2017).

Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine

Valimiste läbiviimisteks on moodustatud 7-liikmeline Lääneranna valla valimiskomisjon.
Valla valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja kontaktandmed

Lääneranna valla valimiskomisjon asub Lihula Vallavalitsuses II korrusel aadressil Jaama 1, Lihula linn.

Valimiskomisjoni tööaeg:

16. augustist kuni 13. septembrini 2017 igal tööpäeval kell 15.00-16.00;
välja arvatud 05. septembril 2017 ja 07. septembril 2017, millal komisjon töötab 15.00-18.00.

Valimiskomisjoni kontaktandmed:

telefon: 4724640
e-post: merike.ehasalu@hanila.ee, cariina.pahk@lihula.ee

Lääneranna valla valimiskomisjoni otsused

Lääneranna valla valimiskomisjoni protokollid

Lääneranna valla valimisjaoskonnad

Lääneranna valla volikogu valimisteks moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla, Varbla valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 11 valimisjaoskonda, mille numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad ning piirid on toodud Lihula Vallavalitsuse 14.06.2017 määruses nr 1.

Toimetaja: Margus Källe

KOV 2017 aasta valimistega seotud uudised

22.09.2017 Lääneranna vallavolikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Lääneranna valla valimiskomisjon moodustas 21. septembri 2017. aasta otsusega nr 7 „Lääneranna vallavolikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine" 5-liikmelised kahe asendusliikmega 11 jaoskonnakomisjoni. Lääneranna valla valimiskomisjoni ...  Loe edasi »

11.09.2017 Lääneranna valla volikogu valimiseks kandidaatide registreerimine
06.09.2017 Lääneranna valla valimiskomisjoni teade
06.09.2017 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017 toimuvad 15. oktoobril 2017.