Lihula Lasteaed

23.09.16

Kontakt:
Aadress: Lasteaia 6 Lihula 90302 Läänemaa
Telefon: 4778309
E-post: lihula.lasteaed@lihula.ee

Direktor: Anne Ööpik
T
elefon 56255905

 

2009.a. septembris alustas tööd täielikult rekonstrueeritud Lihula lasteaed. Ehitustöid toetas Euroopa Regionaalarengu Fond EAS-i Kohalike avalike teenuste arendamise programmi vahendusel.

Õpetajad

Pesamunad (1,5-2.a.) Kaie Raudkivi, Pille Kast, Sirja Kanter; õpetaja abi Raine Rassel -Timm
Sipsikud (2-4.a.) Imbi Post, Sirja Kanter; õpetaja abi Reet Niineorg
Lepatriinud (2- 5.a.)  Leili Lilleoja,  Õie Erismaa,  Monika Tükk, õpetaja abi  Tiina Laos
Pokud (5.- 6.a.)  Gerda Toming, Õie Erismaa, õpetaja abi Ilme Figol
Puhhid (2.- 7.a.) Viive Õismaa, Monika Tükk; õpetaja abi Leili Siitsmann

Individuaalõpetaja: Pille Kast
Eripedagoog: Eneken Valgmaa
Muusikaõpetaja: Iren Sieberk
Liikumisõpetaja: Karin Aruots

Hoolekogu

Kelly Gelenitš (Pesamunad)
Siret Kesküla (Pokud)
Merle Mihkelmaa (Sipsikud)
Tiina Lomp (Lepatriinud)
Karin Aruots ( Puhhid)
Imbi Post, õpetajate esindaja
Anneli Raudkivi, vallavalitsuse esindaja

Vaata lisaks

Lasteaia tegutsemissuunad 2014-2015 õppeaastal

27.08.15

Uurimuslik avastusõpe on leidnud kindla koha lasteaia õppe – kasvatustöö kujundamisel. Lasteaia õppekava üheks läbivaks teemaks on kodukoha looduse ja vaatamisväärsuste vahetu tundmaõppimine ning oma koha leidmine selles. Ka möödunud õppeaastal said lapsed erinevatel aastaaegadel KIK-i poolt rahastatud keskkonnateadlikkuse arendamise projektide „Olen osake loodusest II" ja „Mitmekesine kodukoha loodus" abil tänuväärse võimaluse osaleda RMK Matsalu looduskeskuse retkejuhtide eestvedamisel õppeprogrammides Penijõe ja Varbla õppeklassis ja – radadel. Väljasõidud loodusesse on alati oodatud.

 

Kevadel veetsid pea 50 mudilast hommiku Ranna rantšo loomapargis ning tutvusid sealsete rohkearvuliste asukatega, said neid sööta ja paitada, harjata. Igaüks leidis endale oma lemmiku.

Kolme lasteaia vanema rühma lapsed kasvatasid rühmades Räpina Aianduskooli saadetud sidrunmelissi ning suhkrulehe taimi ja otsisid „Tere, kevad" raames esimesi tärkava kevade märke. Juba tuntakse üsna mitme linnu laulu.

 

Vahva ettevõtmine oli iga rühma poolt ühe õpitud lavastuse esitamine teistele rühmadele. Kõik etendused olid toredad.. Kõige mahukamaks ning huvitavamaks osutus tänavu vanema rühma poolt esitatud „Leiutajateküla Lotte" ainetel loodud lugu.

 

Meeleolukad ja rahvarohked olid vanavanemate peod, jõulupidu, kevadpeod ning vanemate poiste mõõduvõtt Kehtna ja Rapla maadluspoistega.

 

„Ise tehtud, hästi tehtud" ja „Parim asi on elus asi" on edasiviivateks motodeks laste argielus.

Ajalugu

28.08.15

Lihula Lasteaed (registrikood 75013606, koolitusluba nr 2712HTM) avati 6.juunil 1972.a. Lihula sovhoosi lastepäevakoduna. Ehituse eestvedajaks oli toonane sovhoosi direktor August Kallam. 1990.a. anti lastepäevakodu Lihula linna alluvusse. 1992.a. ühendati Lihula lasteaed ja Lihula Lastepäevakodu ühtseks asutuseks – Lihula Lasteaiaks. Lihula linna ja valla ühinemisest saadik 1999.aastast on lasteaia haldajaks Lihula Vallavalitsus.
Aastatel 1994-2006 asus lasteaia ühes rühmakompleksis Lihula linnaraamatukogu. Lasteaia kasutuses oli viis rühmaboksi. Lasteaiakohtade nõudlus eeldas suuremat maja. 2008 - 2009.a. toimus lasteaia hoone ja õueala rekonstrueerimine ning 2009.a. sügisel alustati tööd taas 6-rühmalisena.