Lemmikloomad

9.10.15

Koerte ja kasside pidamist reguleerib Lihula Vallavolikogu 24. septembri 2015.a. määrusega nr 10 vastu võetud koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Piirkonda teenindav volitatud veterinaararst

Jaan Esko
Telefon: 55540131,e-post: jaanesko10@gmail.com
Tegevusluba nr 0490
Teeninduspiirkond Lihula ja Hanila vald
 
Volitatud veterinaararst on tegevusluba omav veterinaararst, kellele on veterinaarkorraduse seadusega sätestatud korras antud Veterinaar- ja Toiduameti  järelvalvealasse kuuluvate objektide seisundi kontrollimise volitus.
Toimetaja: MARGUS KÄLLE