Mida ei EI TOHI panna olmejäätmete konteinerisse

13.03.15

Olmejäätmete konteinerisse EI TOHI panna (vastavalt Lihula Vallavolikogu 28.03.2013.a. määruse nr 6 „Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri" § 6 lg 4):

 • ehitus- ja lammutusjäätmeid;
 • tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
 • vedelaid jäätmeid;
 • ohtlikke jäätmeid;
 • käimlajäätmeid;
 • kogumiskaevude setteid;
 • erikäitlust vajavaid jäätmeid;
 • probleemtooteid ja nendest tekkinud jäätmeid;
 • aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;
 • aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;
 • taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud.
Toimetaja: Margus Källe