Ohtlikud jäätmed

31.08.15
Pliiakud, patareid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed, vanaõli, õlised jäätmed (kaltsud, õlifiltrid)
  • Ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid
  • Elavhõbedat sisaldavad jäätmed
  • Vanad ravimid, tulekustutid, päevavalguslambid, aerosoolid jms.

OÜ Kesto ohtlike jäätmete konteiner Lihula Oja 8.