Ohvriabi

28.08.15

Riiklik tasuta ohvriabiteenus pakub abivajajale emotsionaalset tuge ja esmast nõustamist ning juhatab vajalikku teenust osutava asutuse või spetsialisti juurde. Ohvriabitöötaja juhendab ja abistab asutustega suhtlemisel, aitab dokumente vormistada, pakub tugiisikuteenust nii kohtus kui ka kohtuvälises menetluses. Ohvriabikeskuses aidatakse leida lahendusi vastavalt konkreetsele juhtumile. Kõrvuti vägivalla ohvritega on ohvriabikeskusesse nõu ja abi saamiseks oodatud igaüks, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju.

Lääne ohvriabikeskus asub Haapsalus Lossiplats 4 (Haapsalu politseijaoskond); vastuvõtuajad on esmaspäeval 9.00–12.00 ja 13.00-18.00, kolmapäeval ja reedel 9.00–12.00 ja 13.00-16.00. Telefon: 4741151, 53402027, e-post: laane.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee. Ohvriabitöötaja peaspetsialist Laura Paadik, telefon 4741151, e-post: laura.paadik@sotsiaalkindlustusamet.ee

Toimetaja: MARGUS KÄLLE

Läänemaa Naiste Tugikeskus

28.08.15

Telefon: 5042300

laanenaistetugi@gmail.com

http://laanenaistetugi.ee/

Üleriigiline tugitelefon 1492


Eestis on praegu 13 naiste tugikeskust, mis on vägivalda kogenud naistele (vajadusel koos lastega) valmis pakkuma:

  • turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral ja võimalust rahuneda, välja puhata;

  • vajadusel ajutist elupaika;

  • psühholoogilise nõustamise ja kriisiabi võimalust;

  • juriidilist nõustamist;

  • abi ametiasutustega (nt politsei, sotsiaalamet) suhtlemisel;

  • informatsiooni probleemi juriidiliste külgede kohta (nt kohus, lahutus, lastekaitse) ja võimalusel ka juristi konsultatsiooni;

  • tuge nn uue elu alustamisel;

  • võimalust alati tugikeskusesse tagasi pöörduda, et koos arutleda järgmisi samme.

Tugikeskuste kontakttelefonid vastavad ööpäevaringselt, sinna tasub helistada ka siis, kui hetkel ei ole vaja mitte ajutist elupaika vaid lihtsalt nõuannet. Samuti lepitakse telefoni teel kokku turvakodusse saabumine, sest aadressid ei ole turvalisuse huvides avalikud.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE