Planeeringute teated

Pealkiri Loo kuupäev
Lihula Oja tn 9 detailplaneeringu algatamine 08.05.2017
Lihula Oja tn 9 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 28.07.2017
Lihula Oja tn 9 detailplaneeringu eskiisi arutelu 30.06.2017
Läänemaa merelala planeeringu seminar Pivarootsis 18.04.2017
Kirikuküla Tikavälja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 07.02.2017
Kirikuküla Tikavälja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 22.12.2016
Lääne maakonnaplaneeringu avalik väljapanek 02.09.2016
Lihula Tallinna mnt 35 ja 37 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine 21.09.2016
Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kehtestamine 08.08.2016
Lihula Tallinna mnt 35 ja 37 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek 05.07.2016
Kirikuküla Tikavälja kinnistu detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine 12.05.2016
Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 06.05.2016
Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 11.03.2016
Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine 16.03.2016
Lääne maavalitsus ootab seisukohti Haapsalu raudteejaama lahenduse kohta 30.12.2015
Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu algatamine 28.10.2015
Kirbla küla Kooli kinnistu datailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 23.11.2015
Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu 30.11.2015
Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini planeerigu avalik väljapanek 15.09.2015
Lihula Tallinna mnt 35 ja 37 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu 12.10.2015