Lihula Tallinna mnt 13 elukeskkonna parendamine

Lõpule jõudis Lihula Vallavalitsuse projekt Lihula Tallinna mnt 13 kortermaja elukeskkonna parendamiseks. Projekti toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) regionaalsete investeeringutoetustete andmise programm.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) regionaalsete investeeringutoetustete andmise programm otsustas 17. detsembril 2013.a. toetada Lihula Vallavalitsuse projekti "Tallinna mnt 13 elukeskkonna parendamine", mille tulemusel renoveeriti Lihula Tallinna mnt 13 kortermaja väljapääsud, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning majas asuv sotsiaalkorter. Projekti eesmärgiks oli parendada majaelanike elukeskkonda, muutes seda renoveerimise abil turvalisemaks.

Ettevalmistustööd ehitaja leidmiseks algasid 01.03.2014.a. Terve 2014 aasta suve ja sügise toimusid Tallinna mnt 13 kortermajas aktiivsed remonditööd, mis lõppesid oktoobri alguses. Projekti tulemusena on nüüd igas korteris vesi ja kanalisatsioon. Maja WC-d on samuti saanud uue ilme. Kuivkäimlad on asendatud vesiklosettidega ja soojustatud. Lihula valla ainuke sotsiaalkorter sai aga hoopis uue kuue – korteris on oma WC, duššinurk, eraldi väljapääs ja kohandatud köök ratastooliga inimesele. Kokkuvõttes on paranenud Tallinna mnt 13 majaelanike elukeskkond tunduvalt. Võib väita, et remondi tagajärjel on elanikel turvalisem elu. Enam ei pea veeämbritega käima mööda lagunenud treppe, millel inimesed kukkusid. Täitunud on ammune unistus, mis teostus tänu EAS regionaalsete investeeringutoetustete programmi toele.

Lisainfo: Kaidi Antsi, Lihula valla sotsiaaltöö spetsialist, telefon 47 24 634, e-post: kaidi.antsi@lihula.ee

Teeme tervisele teene

20.10.15

Lihula Vallavalitsus algatas projekti „Teeme tervisele teene" eesmärgiga tõsta Lihula valla tööealiste inimeste terviseteadlikkust ning motiveerida neid rohkem tegelema oma tervisega. Projekti rahastatakse 95% ulatuses Euroopa Liidu struktuurifondide meetmest 1.3.4. „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine". Projekti elluviimise tähtaeg 31. detsember 2011.


Projekti abil saab anda Lihula valla inimestele tervisealaseid teadmisi, kutsudes koolitajaid, tuua koju kätte tervislikke eluviise propageerivad üritused - panna inimesed tervelt mõtlema.

Projekti „Teeme tervisele teene" jaguneb kolmeks:

 

1. Esimese osa eesmärk on koostada ühtne meeskond, kuhu kutsutakse inimesed, kes oma põhitöökohal ja ka vabast ajast tegutsevad ühiskonna hüvanguks. See tähendab, et inimese igapäeva töö tulemusena muutub valla elanike elu paremaks ja vabatahtlikuna tegeletakse samal rindel. Sellistest inimestes soovime moodustada meeskonna, kes hakkavad tegelema Lihula valla elanike terviseedendamisega. Meeskonnale on plaanis pakkuda kaks koolitust, kus teemadeks on tervislik eluviis, mille alla käib tervislik ja teadlik toitumine ning tervisesport.

2. Teine osa on Lihula valla tervisepäev, mille eesmärk on Lihula valla rahva teavitamine tervislikkusest, selle vajalikusest ja vahenditest, oskustest tervise parandamiseks ning eelneva käigus saada inimesed ennast liigutama. Tervisepäeval toimub ka küsitlus, mille eesmärgis on teada saada Lihula valla elanike arvamus tervisespordiga tegelemise võimaluste kohata ning ettepanekud olukorra muutmiseks.

3. Kolmas osa on tervisepäevast ja küsitlusest kokkuvõtte tegemine ning selle kajastamine kohalikus lehes "Lihula Teataja" ning Lihula valla interneti koduleheküljel.

Projektile "Teeme tervisele teene" eelnes Lihula valla terviseprofiili koostamine, mille käigus selgus, et tegutsevad küll tublid mittetulundusühendused, seltsingud ja aktiivsed inimesed, kes on eesmärgiks võtnud tervislikke eluviise ja vaateid levitada, kuid nende tegevus ei kata kogu valla vajadust ja on koordineerimata. Luua tuleb meeskond, kes hakkab rahva tervise nimel süsteemselt töötama. Tervisepäeva korraldamine on hea algus, mille käigus on võimalik Lihula valla rahvast kaasata ja teavitada tervislikku eluviisi vajalikkusest ning mille käigus on võimalik uurida rahva tervise ja tervislikkuse olukorda. 

Lihula valla terviseprofiil (PDF 0,2 Mb)

Täpsem info: Kaidi Antsi, Lihula valla puuetega ja eakate isikute kaitse spetsialist, telefon 4724634, e-post: kaidi.antsi@lihula.ee

Toimetaja: MARGUS KÄLLE