Lihula raamatukogu ja huvikoolihoone välistreppide remont ja varikatuste ehitus

2015 aasta suvel viis Lihula Vallavalitsus ellu projekti Lihula Tallinna mnt 25 raamatukogu ning muusika- ja kunstikooli hoone lagunenud välistreppide remontimiseks ja kolmele välisuksele varikatuste ehitamiseks.

Projekti elluviimise käigus:

  • valmistati ja paigaldati peaukse varikatus, korrastati lipuvarras;
  • paigaldati otsauste varikatused ja korrastati vihmaveesüsteem;
  • remonditi peasissekäigu trepp ja kinnitati kaldtee turvaliselt;
  • remonditi muusika- ja kunstikooli välisukse trepp remonditi;
  • lammutati ja taastati väiksemas mahus avariiväljapääsu trepp;
  • korraldati omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve.

Projekti tulemusel on Lihula raamatukogu ning muusika- ja kunstikooli hoone välistrepid esteetilise väljanägemisega ja turvalised, välisuksed on kaitstud ilmastiku mõjutuste eest. Hoone külastajad ja töötajad saavad sinna siseneda turvaliselt ja sademete mõju eest kaitstult. Katuselt langev vihmavesi ei kahjusta hoone konstruktsioone. Hoone lipuvarras võimaldab lippu väärikalt heisata.

Projekti toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) regionaalsete investeeringutoetustete andmise programm

Lisainfo: Ulvi Põhako, Lihula Valla Raamatukogu juhataja, telefon: 477 5278 , e-post: lihula.raamatukogu.ee

Lihula noortemaja tehnovõrkude renoveerimine

01.06.2014 -01.11.2014.a. viis Lihula Vallavalitsus ellu projekti Lihula Penijõe tee 2 hoone (Lihula mõisa moonakate maja) tehnovõrkude uuendamiseks. Noortemaja on Lihula Kultuurikeskuse struktuuriüksus, mille ülesandeks Lihula noorte vaba aja veetmise võimaluste laiendamine. 

Projekti elluviimise käigus uuendati maja elektrisüsteem, paigaldati automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS), tuletõkkeuksed ja moodustati tuletõkkesektsioonid  ning hoone kütmiseks võeti kasutusele õhksoojuspump.

Projekti tulemusel paranesid noorte võimalused eneseteostuseks, puhkuseks ning eakaaslastega suhtlemiseks. Projektil on positiivne mõju Lihula linna turvalisusele.

 

Projekti toetasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) regionaalsete investeeringutoetustete andmise programm ning Wanda Manninger Wachtmeister

Lisainfo: Tiina Lobja, Lihula Kultuurikeskuse direktor, telefon: 477 8191, e-post: kultuurimaja@lihula.ee