Rehvid, metall, ehitus- ja muud jäätmed

31.08.15

Kasutatud rehvid

Rehvide purustamine ja ladestamine on eraisikutele tasuta, juriidilistele isikutele tasuline. Kasutatud rehve võetakse vastu:

 • Lihula Valuste tee 7 (OÜ Mehtrans territoorium), telefon 4778265)
 • Läänemaa jäätmejaam (OÜ Feramet) aadressil: Pullapää, Kiltsi küla, Läänemaa,telefon 47 29 142, 56 681 436. Avatud: E-R 09:00-16:00, L 09:00-14:00.

Vanametall

Vanametalli on võimalik ära anda OÜ Servik (Taebla Auto) Lihula vanaraua kokkuostupunktis Lihula Valuste tee 7 (AS Uninaksi kõrval). Avatud E-R 09:00 - 17:00, telefon 56844145.

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ei ole. Jäätmevaldaja peab ise korraldama jäätmete äraveo ja üleandmise või tellima vastava teenuse. Ehitus- ja lammutusjäätmete hulka loetakse:

 • krohvijäätmed,
 • vana tapeet,
 • segujäätmed,
 • põranda-, seina-ja laeplaadid,
 • puidujäätmed, uksepiidad, aknaraamid jm
 • metallpakendid, tükeldatud metall, muud metallijäätmed.

Lehtklaas. Vanal lehtklaasil puuduvad täna Eestis kasutusvõimalused . Lehtklaasi Eestis ei toodeta, mistõttu jäätmekäitlusettevõtted ka lehtklaasi eraldi ei kogu. Lehtklaasi jäägid võib panna olmejäätmete hulka.

Eterniidi jäätmed

Asbesti sisaldavaid eteniidijäätmeid võetakse vastu:

 • Läänemaa jäätmejaam (OÜ Feramet) aadressil: Pullapää, Kiltsi küla, Läänemaa,telefon 47 29 142, 56 681 436. Avatud: E-R 09:00-16:00, L 09:00-14:00.

Biolagunevad jäätmed

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, paber ja papp.

Biojäätmed on järgmised biolagunevad jäätmed:

 • aia- ja haljastujäätmed;
 • kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed;
 • toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed eelmises punktis nimetatud jäätmetega.

Toidujäätmed tuleb pakkida ajalehte või paber- või biolagunevasse kotti ning viia vastavasse konteinerisse. - maha võtta Biolagunevate jäätmete konteinerit saab jäätmeveofirmadelt rentida või tellida, selle tühjendamine on kulukam kui segaolmejäätmete oma – maha võtta. Biolagunevaid jäätmed võib komposteerida oma krundil. Lahtiselt aunas tohib tiheasustusalal kompostida ainult puulehti ja taimejäänuseid. Köögijäätmete ja toidujääkide kompostimine lahtiselt ei ole lubatud, selleks peab olema kinnine kompostimisnõu.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE