Rehvid, metall, ehitus- ja muud jäätmed

7.11.17

Kasutatud rehvid

Rehvide purustamine ja ladestamine on eraisikutele tasuta, juriidilistele isikutele tasuline. Kasutatud rehve võetakse vastu:

 • Lihula Valuste tee 7, telefon 4778265)
 • Läänemaa jäätmejaam (OÜ Feramet) aadressil: Pullapää, Kiltsi küla, Läänemaa,telefon 47 29 142, 56 681 436. Avatud: E-R 09:00-16:00, L 09:00-14:00.

Vanametall

Vanametalli on võimalik ära anda OÜ Servik (Taebla Auto) Lihula vanaraua kokkuostupunktis Lihula Valuste tee 7 (AS Uninaksi kõrval). Avatud E-R 09:00 - 17:00, telefon 56844145.

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ei ole. Jäätmevaldaja peab ise korraldama jäätmete äraveo ja üleandmise või tellima vastava teenuse. Ehitus- ja lammutusjäätmete hulka loetakse:

 • krohvijäätmed,
 • vana tapeet,
 • segujäätmed,
 • põranda-, seina-ja laeplaadid,
 • puidujäätmed, uksepiidad, aknaraamid jm
 • metallpakendid, tükeldatud metall, muud metallijäätmed.

Lehtklaas. Vanal lehtklaasil puuduvad täna Eestis kasutusvõimalused . Lehtklaasi Eestis ei toodeta, mistõttu jäätmekäitlusettevõtted ka lehtklaasi eraldi ei kogu. Lehtklaasi jäägid võib panna olmejäätmete hulka.

Eterniidi jäätmed

Asbesti sisaldavaid eteniidijäätmeid võetakse vastu:

 • Läänemaa jäätmejaam (OÜ Feramet) aadressil: Pullapää, Kiltsi küla, Läänemaa,telefon 47 29 142, 56 681 436. Avatud: E-R 09:00-16:00, L 09:00-14:00.

Biolagunevad jäätmed

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, paber ja papp.

Biojäätmed on järgmised biolagunevad jäätmed:

 • aia- ja haljastujäätmed;
 • kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed;
 • toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed eelmises punktis nimetatud jäätmetega.

Toidujäätmed tuleb pakkida ajalehte või paber- või biolagunevasse kotti ning viia vastavasse konteinerisse. - maha võtta Biolagunevate jäätmete konteinerit saab jäätmeveofirmadelt rentida või tellida, selle tühjendamine on kulukam kui segaolmejäätmete oma – maha võtta. Biolagunevaid jäätmed võib komposteerida oma krundil. Lahtiselt aunas tohib tiheasustusalal kompostida ainult puulehti ja taimejäänuseid. Köögijäätmete ja toidujääkide kompostimine lahtiselt ei ole lubatud, selleks peab olema kinnine kompostimisnõu.