Sotsiaaltoetused

16.10.15

Taotlusvormid

Taotlusi saab esitada aadressil Jaama 1 Lihula 90302 või e-posti aadressil vallavalitsus@lihula.ee

  • Ühekordse sotsiaaltoetuse taotlus DOC
  • Transpordi soodusteenuse taotlus DOC
  • Hooldaja/hooldajatoetuse taotlus DOC
  • Toimetulekutoetuse taotlus DOC
Toimetaja: MARGUS KÄLLE