Statsitika

16.10.15

Infoallikas: Statisikaamet

  2010 2011 2012 2013 2014
Rahvaarv, 1. jaanuar 2 470 2 370 2 336 2 288 2 248
Elussünnid 13 18 15 22 ...
Surmad 39 35 37 37 ...
Sisseränne 35 66 43 41 ...
Väljaränne 95 70 84 65 ...
Ülalpeetavate määr 59,6 61,1 61,3 63,2 64,2
Demograafiline tööturusurveindeks 0,91 0,85 0,82 0,72 0,77
           

Kohalikud eelarved, tuhat eurot

         
Tulud kokku 2 375,9 2 375,5 2 461,5 2 460,8 ...
füüsilise isiku tulumaks 916,3 947,4 1 032,7 1 098,1 ...
Kulud kokku 2 073,6 2 203,8 2 310,8 2 362,0 ...
üldised valitsemissektori teenused 264,2 256,0 261,3 298,7 ...
majandus 77,6 131,0 203,5 158,1 ...
haridus 1 195,2 1 245,2 1 229,3 1 262,1 ...
sotsiaalne kaitse 140,6 125,8 121,7 131,3 ...
           
Toimetulekutoetused, eurot 64 964,7 61 414,2 51 483,0 45 124,5 ...
           
Registreeritud töötud 142 109 92 84 64
           
Äriühingud 58 65 ... ... ...
Müügitulu, miljonit eurot 19,12 21,31 ... ... ...
           
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 646,76 676,18 734,26 789,47 ...
Brutotulu saajad keskmiselt kuus 903 905 909 900 ...
           

Kasutusse lubatud

         
eluruumide pind, m² 0 101 49 0 0
mitteeluhoonete kasulik pind, m² 879 617 247 482 201
           

Üldhariduse päevaõpe

         
Koolid 4 4 3 3 ...
Õpilased 303 268 249 231 ...
           
Üldkasutatavad rahvaraamatukogud 4 4 4 4 ...
lugejaid 1 095 1 071 1 022 1 253 ...
Toimetaja: MARGUS KÄLLE