Vallavalitsuse struktuur

2.11.16

Lihula Vallavalitsuse struktuur on kinnitatud Lihula Vallavolikogu 29.09.2016 määrusega nr 48 "Lihula Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine"