Sünni registreerimine

16.10.15

Perekonnaseisutoimingute seadusest tulenevalt tuleb lapse sünd registreeritakse ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast perekonnaseisuasutuses. Eestis registreeritakse lapse sünd, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele linna- või vallavalitsusele või maavalitsusele, sõltumata elukohast.

 

Lapse sünni registreerimiseks tuleb esitada:

- sünni registreerimise avaldus (täidetakse kohapeal);
- meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta;
- vanemate isikut tõendavad dokumendid (pass, ID-kaart );

- abieludokument, kui see ei ole kantud registrisse  (kui sündi registreerib üks omavahel abielus olevatest vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist);

- isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt tõestatud vormis.

 

Lapse nimi peab vastama Nimeseadusele.

 

Sünni registreerimisel väljastatakse vanematele soovi korral sünnitõend. Sünni registreerimine ja sünnitõendi esmakordne väljastamine on riigilõivuvaba.

 

Elektrooniliselt on võimalik lapse sündi registreerida riigiportaali www.eesti.ee kasutades juhul, kui laps on sündinud haiglas, kus on elektroonilise meditsiinilise sünnitõendi teenus.  Lapse vanemad peavad olema omavahel abielus. Elektrooniline avaldus on võimalik täita siin. Sünnitõendi saab sellisel juhul kätte Lihula Vallavalitsusest aadressil Jaama 1, Lihula, Läänemaa.

 

Ühekordne sünnitoetus

Lihula vallas määratakse ühekordne sünnitoetus avalduse alusel lapse sünni puhul emale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lihula vald. Toetuse taotlemiseks on vajalik esitada avaldus ning lapse sünnitõendi koopia. Avalduse saab esitada isiklikult kohale tulles või digiallkirjastatult e-postiga aadressil vallavalitsus@lihula.ee (avalduse vorm).

Toetuse suurus on 130 €.

 

Lapse sünni registreerimisega tegelevad ametnikud

Vallasekretäri abi Katrin Lehtpuu, telefon 4724630, vallasekretär Cariina Pähk, telefon: 4724632.

Vastuvõtuajad

Esmaspäevast reedeni kell 09:00 - 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00).

Toimetaja: MARGUS KÄLLE