Uudised ja teated

Algas konkurss Lääneranna valla sümboolika leidmiseks

Lihula Vallavalitsuse 26. mai 2017. a korraldusega nr 152 kuulutati välja avalik konkurss Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemise teel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi raames oodatakse nii vapi kui lipu kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde...

Hanketeade. Kütuse ost - kuiv rohtne biomass

OÜ Lihula Soojus teatab soovist osta 2017/2018.a. kütteperioodiks kuni 1300 tonni kuiva rohtset biomassi, milleks võib olla kas hein või põhk (edaspidi nimetatud „kütus"), Lihula Aia tn 16 katlamaja kütteks. Kütus peab vastama järgnevatele nõuetele: 1. kuiv, niiskusaste kuni 15%; ...

Lihula Oja tn 9 detailplaneeringu algatamine

Lihula Vallavalitsus algatas 26.04.2017.a. korraldusega nr 111 Lihula linnas Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m2) detailplaneeringu. Riigi omandis olev kinnistu on hoonestamata ning paikneb detailplaneeringu kohustusega maa-alal (Lihula linn). ...

Läänemaa merelala planeeringu seminar Pivarootsis

15. mail 2017, algusega kell 16:00 toimub Läänemaa mereplaneeringu seminar Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses . Seminari korraldab Lääne Maavalitsus. Seminari eesmärgiks on tutvustada Läänemaa mereplaneeringut ning välja selgitada kohalike elanike, suvitajate, ametiasutuste, ettevõtete,...

Hajaasustuse programmi 2017 taotlusvoor avatud

Lääne Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula , Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi...

Lihula postkontori uued lahtiolekuajad

Seoses töötaja puhkusega on Lihula postkontor vahemikus 24.04-01.05.2017 avatud: E-R 10:00-15:00 L, P suletud 01.05 suletud Seoses töökorralduse muutmisega on Lihula postkontor alates 2.05.2017 avatud: E, K, R 09:00-14:30 T, N 09:00-18:00 L, P...

Lihula jäätmejaama suvised lahtiolekuajad

Lihula jäätmejaam Lihula Oja 8 on 01. aprill - 31. oktoober avatud: teisipäev ja reede kell 16:00-18:00 laupäev kell 11:00-14:00.

RMK annab valikpakkumise korras kasutamiseks poollooduslikke kooslusi

Riigimetsa Majandamise Keskus annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks Hiiumaal, Läänemaal, Pärnumaal, Raplamaal RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju. Kasutamiseks antavate maatükkide, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja...

Eesti Vabariik 99

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Lihula vallas

Kirikuküla Tikavälja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lihula Vallavalitsus kehtestas 24.01.2017.a. korraldusega nr 16 Kirikuküla Tikavälja kinnistu (katastritunnus 41101:002:0162, pindala 10,0 ha) detailplaneeringu. Lihula Vallavolikogu 10.06.2004 otsusega nr 30 kehtestati Tikavälja kinnistu detailplaneering, milles nähakse ette kinnistust...