Uudised ja teated

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja koosseis

Vabariigi Valitsuse 12.01.2017. a määrusega nr 10 moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks on Lääneranna vald. Ühinemisleping jõustub 15.10.2017.a Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval. ...

Lihula Oja tn 9 detailplaneeringu eskiisi arutelu

07. juulil 2017 algusega kell 14:00 toimub Lihula vallamajas (Jaama 1 Lihula) Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu. Lihula Vallavalitsus algatas 26.04.2017.a. korraldusega nr 111 Lihula linnas Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m2)...

Aruküla küla nime muutmine

Lihula Vallavolikogu 08. juuni 2017. a otsusega nr 16 "Asustusjaotuse muutmise algatamine" algatati Aruküla küla (asustusüksuse) nime muutmine. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 2017. a määrusele nr 10 "Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas...

Algas konkurss Lääneranna valla sümboolika leidmiseks

Lihula Vallavalitsuse 26. mai 2017. a korraldusega nr 152 kuulutati välja avalik konkurss Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemise teel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi raames oodatakse nii vapi kui lipu kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde...

Lihula Oja tn 9 detailplaneeringu algatamine

Lihula Vallavalitsus algatas 26.04.2017.a. korraldusega nr 111 Lihula linnas Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m2) detailplaneeringu. Riigi omandis olev kinnistu on hoonestamata ning paikneb detailplaneeringu kohustusega maa-alal (Lihula linn). ...

Läänemaa merelala planeeringu seminar Pivarootsis

15. mail 2017, algusega kell 16:00 toimub Läänemaa mereplaneeringu seminar Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses . Seminari korraldab Lääne Maavalitsus. Seminari eesmärgiks on tutvustada Läänemaa mereplaneeringut ning välja selgitada kohalike elanike, suvitajate, ametiasutuste, ettevõtete,...

Hajaasustuse programmi 2017 taotlusvoor avatud

Lääne Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula , Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi...

Lihula postkontori uued lahtiolekuajad

Seoses töötaja puhkusega on Lihula postkontor vahemikus 24.04-01.05.2017 avatud: E-R 10:00-15:00 L, P suletud 01.05 suletud Seoses töökorralduse muutmisega on Lihula postkontor alates 2.05.2017 avatud: E, K, R 09:00-14:30 T, N 09:00-18:00 L, P...

Lihula jäätmejaama suvised lahtiolekuajad

Lihula jäätmejaam Lihula Oja 8 on 01. aprill - 31. oktoober avatud: teisipäev ja reede kell 16:00-18:00 laupäev kell 11:00-14:00.

RMK annab valikpakkumise korras kasutamiseks poollooduslikke kooslusi

Riigimetsa Majandamise Keskus annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks Hiiumaal, Läänemaal, Pärnumaal, Raplamaal RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju. Kasutamiseks antavate maatükkide, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja...