Vallavalitsuse koosseis

6.11.15

Lihula Vallavalitsus on kinnitatud 5-liikmelisena Lihula Vallavolikogu 21.11.2013 otsustega nr 36 ning 29.10.2015.a. nr 35

Varje Ojala-Toos (vallavanem)
Vanda Birnbaum
Väino Põld
Maire Pank
Margus Källe

Toimetaja: MARGUS KÄLLE