Vallavalitsuse koosseis

30.11.17

Lihula Vallavalitsus on kinnitatud 5-liikmelisena Lihula Vallavolikogu 21.11.2013 otsustega nr 36 ning 29.10.2015.a. nr 35

Varje Ojala-Toos (vallavanem)
Vanda Birnbaum
Väino Põld
Maire Pank
Margus Källe

Lihula Vallavalitsuse volitused lõppesid 24.11.2017 seoses Lääneranna Vallavalitsuse ametisse kinnitamisega Lääneranna Vallavolikogu poolt

Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 „Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" (jõustus 18.01.2017) alusel tekkis Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval 24.10.2017 Lääneranna vald