Lihula valla arengukava

18.04.17

Lihula valla arengukava on terviklik üldine tegevusjuhis, mis määratleb vallavolikogu, -valitsuse ja -asutuste tegevuse eesmärgid, samuti seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud pika- ja lühemaajalised tegevused ning nende üldise pingerea.

Arengukavale tugineb 4 aastaseks perioodiks ning igal aastal uuendatav Lihula valla eelarvestrateegia. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla aastaeelarvete koostamisel, kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Valla arengukava on kinnitatud Lihula Vallavolikogu 28. aprilli 2011 määrusega nr 14.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE

Lihula linna soojusmajanduse arengukava

3.03.16

Lihula linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 on kinnitatud Lihula Vallavolikogu 25.02.2016 määrusega nr 3.

Arengukava koostati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondide meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" (6.2.3) projekti „Lihula linna soojamajanduse arengukava koostamine" raames. Toetusmeetme rakendusasutus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Toimetaja: MARGUS KÄLLE

Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024

19.10.17

Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 on kkinnitatud Lihula Vallavolikogu 29. septembri 2017.a määrusega nr 14.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE

Lihula valla liikluskorralduskava