Blanketid ja vormid

Maa ja keskkond

 • Kokkulepe ühise jäätmekonteineri paigaldamiseks DOC
 • Jäätmeveoga mitteliitumise avaldus DOC
 • Raieloa taotlus DOC

Ehitus ja planeerimine

 • Detailplaneeringu algatamise taotlus DOC
 • Kaevamistööde loa taotlus DOC
 • Projekteerimistingimuste taotlus DOC

Haridus ja kultuur

 • Avaldus lapse Lihula Lasteaeda vastuvõtmiseks DOC
 • Lihula kultuurimaja teenuste tellimisleht DOC

Sotsiaalhooldus ja tervishoid

 • Ühekordse sotsiaaltoetuse taotlus DOC
 • Transpordi soodusteenuse taotlus DOC
 • Hooldaja/hooldajatoetuse taotlus DOC
 • Toimetulekutoetuse taotlus DOC

Elukoht

 • Elukohatõendi väljastamise avaldus PDF
 • Elukohateade PDF

Tegevustoetused

 • Projektitoetuse taotlus DOC
 • Projektitoetuse taotluse lisa DOC
 • Toetusleping (näidis) DOC
 • Toetuslepingu aruanne (näidis) DOC

Avalik kord

 • Avaliku ürituse korraldamise taotlus DOC

Tunnustamine

 • Lihula valla autasu kandidaadi esildis DOC
 • Lihula valla "Aasta õpetaja" kandidaadi esildis DOC

Eesti.ee